Angst/Fobie

Insectenfobie, dierenfobie, vliegangst, hoogtevrees, emetofobie, pleinvrees, etc…

Een fobie is een aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat. Hoewel mensen met fobieën zich goed bewust zijn van de irrealiteit van hun angst, kunnen zij zichzelf daarin niet bijsturen.

 

Je wordt niet met een angst of fobie geboren, deze is ergens in je leven ontstaan. Dat kan een bewuste ervaring zijn, maar
het is vaak een ervaring die je je niet bewust kunt herinneren.
Of we gaan de fobie “wegvisualiseren” met NLP, of we gaan op zoek naar de onderliggende, onbewuste aanleiding van de fobie
met hypnotherapie. Zodra deze gevonden is, wordt deze geneutraliseerd en zal de fobie niet meer aanwezig zijn.

Een traject duurt tussen de 1 en 3 sessies.

Wilt je meteen aan de slag? Klik hier voor het intakeformulier.


Ervaringen van cliënten:

Vrouw 39 jaar: spinnenfobie
Panisch als er een spin in huis was ! Na één visualisatie-sessie pak ik ‘m op en breng ‘m naar buiten.

Vrouw 41 jaar: angst om dood te gaan
Als je in je vinger snijdt kun je een pleister erop plakken en er verder niet over nadenken. Er zijn ook mensen die het volgende denken:  “Straks gaat mijn vinger ontsteken, dat verspreidt zich dan over mijn hele lichaam. Dan ga ik dood en wie zorgt er dan voor mijn kinderen!” Angst slaat toe!!! Met deze angst kwam een cliënte bij me. Met hypnotherapie met regressie kwamen we uit bij een geboortetrauma. Aan dat trauma hebben we gewerkt en haar angst is nu verdwenen!

 

Vrouw 40 jaar: emetofobie (angst voor overgeven)
Op televisie zag ze een vooraankondiging van het programma “Geef mij nu je angst” op RTL4 over emetofobie. Die korte beelden waren genoeg om haar angst op te laten laaien. Ze had er genoeg van en belde voor een behandeling. Tijdens de hypnotherapie-sessie bleek dat ze op 1-jarige leeftijd overgeven en angst aan elkaar gekoppeld had. Dat hebben we van elkaar los gekoppeld en de angst was verdwenen.