Werkwijze Algemeen

ALGEMEEN: Het onderbewustzijn is een deel van onszelf waar we maar heel weinig vat op hebben.  Hier ligt veel informatie opgeslagen die voor een groot deel ons individuele leven bepalen.  Het zijn gegevens waarvan we niet beseffen dat ze aanwezig zijn, en precies daardoor kunnen ze voor ons leven een grote hindernis vormen.

 

De foto hiernaast geeft een typische voorstelling van de verhouding van het bewustzijn ten opzichte van het onderbewustzijn.  Een ijsberg toont slechts een heel klein deel van zijn reusachtige omvang.  Dat kleine deel dat boven water uitsteekt kunnen we vergelijken met het bewustzijn.  Dat is wat je ziet en hoort; hoe we ons gedragen, hoe we praten, hoe we ons kleden enz. Wat onder water zit en veel groter is, kunnen we beschouwen als het onderbewustzijn. Daar zitten de normen en waarden, overtuigingen en het zelfbeeld. Tevens liggen daar alle ervaringen van ons leven vast, we kunnen ze ons vaak niet meer herinneren maar ze kunnen van grote invloed zijn op ons huidige leven.

Alles wat zich in ons afspeelt “onder water”, waar wij ons dus niet van bewust zijn, kan emotionele en/of fysieke en/of gedragsklachten opleveren.

 

THERAPIE: Tijdens de sessie(s) wordt er eclectisch integratief gewerkt. Dat betekent dat er met verschillende methodes gewerkt gaat worden. De meest geschikte wordt er voor cliënt en hulpvraag ingezet en mogelijk worden methodes gecombineerd.

Vooraf wordt gevraagd een intake/vragenformulieren in te vullen, om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan (Intakeformulier Algemeen). Het doel is om in een zo’n kort mogelijke periode zo veel mogelijk bereiken. Afhankelijk van de hulpvraag zal het traject tussen de 2 en 5 sessies duren. De voortgang wordt iedere sessie besproken.

 

UITGANGSPUNTEN:
Emotionele en fysieke pijn is informatie.
Fysieke klachten hebben (ook) een onbewuste oorzaak.
Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid.