Hypnotherapie

In het dagelijkse leven kunnen mensen in staat van hypnose zijn als ze bijvoorbeeld helemaal opgaan in een boek. Ze zijn de omgeving dan even helemaal vergeten. De zintuigen zijn wel in staat alles waar te nemen, maar het dringt schijnbaar niet door. Dit heet een alledaagse hypnose. Men is even in een andere bewustzijnstoestand.

Als men gericht in hypnose gaat wordt die staat van opperste concentratie verkregen door het lichaam en het (kritische) denken diep te laten ontspannen. De aandacht kan naar binnen gericht worden, en kan er beter contact gemaakt worden met het onderbewustzijn.

Veel problemen waar men mee geconfronteerd wordt vinden hun oorsprong in het onderbewuste. Het probleem uit zich door middel van een symptoom (angst, pijn of ongewenst gedrag). Het symptoom is een teken dat er van binnen iets niet helemaal correct verloopt. Het doel is om, met behulp van hypnose, terug te vinden waardoor het symptoom in het onderbewuste wordt getriggerd, om vervolgens de oorzaak te neutraliseren en in zijn originele staat terug te brengen.

Tijdens een hypnotherapie-sessie worden er, afhankelijk van de hulpvraag, verschillende therapie-methodes ingezet. Daarbij kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld regressie, het werken met delen en hypno-waving (EMDR in hypnose).

 

– Hypnose is geen slaap

Alhoewel het woord ‘slaap’ gebruikt wordt bij de snelle manieren om mensen in
 hypnose te brengen, is het absoluut geen toestand van slaap.

– Hypnose is geen stilte

Tijdens een hypnose-sessie blijven geluiden hoorbaar. Dit is ook noodzakelijk voor
 het volgen van de instructies van de begeleider, maar ook de buitengeluiden
 blijven hoorbaar.

– In hypnose kun je niets doen tegen je eigen wil

Men blijft zich bewust van de eigen normen en waarden. Als iemand niet in
hypnose wenst te gaan, zal dit ook niet gebeuren.

– Mensen die in hypnose kunnen gaan zijn niet zwak of dom

Iedereen kan in principe in hypnose gaan. Hoe intelligenter men is, hoe
gemakkelijker men in hypnose zal gaan.

– Hypnose is een wonderbaarlijk hulpmiddel met positieve bijeffecten

 

– In hypnose kan men spreken, denken, horen, liegen en afwijzen wat er niet
   gewenst wordt

– Men kan niet “vast” in hypnose blijven zitten