NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) onderzoekt de processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via
taal en zintuigen filtert. NLP onderzoekt vooral het ‘hoe’. Hoe reageert men met de communicatie en gedrag op wat
er waargenomen wordt.

Neuro Linguïstisch Programmeren staat voor:
Neuro verwijst naar de interactie tussen lichaam (zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken, proeven) en geest en
ons totale neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind).
Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij
gebruiken om denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven.
Programmeren verwijst naar het vermogen om denkpatronen en gedragspatronen te veranderen.

NLP heeft vele toepassingsgebieden. Gedacht kan worden aan onderwijs, bedrijfsleven gezondheidszorg.
Eigenlijk overal waar gecommuniceerd wordt.

 

NLP in therapievorm is gericht op het verwerven van inzicht in persoonlijk denken, voelen en handelen.
(Hoe reageert men? Waar komt die reactie vandaan? Welke overtuiging/ervaring ligt eraan ten grondslag?)
De cliënt wordt geholpen om zijn eigen patronen (die belemmerend werken) te herkennen en deze,
via gesprekken en behandelingstechnieken, om te zetten in voor hem adequate en passende patronen.

 

 

 

 

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. ~ Einstein