Touch of Matrix


Touch of Matrix™ is een methode die gebaseerd is op de kwantumfysica: alle materie bestaat op het diepste niveau uit energie, uit trilling of licht en informatie. Dus ook ons lichaam. Ons energiesysteem bestaat uit een groot raster (matrix) van energetische verbindingen waarmee we met alles verbonden zijn. In deze verbindingen kunnen blokkades en verstoringen ontstaan.

Het mooie van deze methode is dat het volstaat om bewust te zijn van de klacht, zonder dat de oorzaak ervan bekend hoeft te zijn. Niet alles hoeft begrepen te worden of opnieuw beleefd te worden. Nagenoeg alle klachten kunnen met Touch of Matrix™ behandeld worden, zowel fysieke als emotionele/psychische klachten.

Touch of Matrix™ is: bewust worden van de klacht, de oude informatie verwijderen, duidelijk formuleren wat er gewenst wordt, verbinden met de informatie die nodig is en loslaten. Het proces zal zijn eigen weg zoeken.

Tijdens de behandeling worden er door lichte aanrakingen verbindingen gemaakt. Zodra de verbinding tot stand is gekomen gaat het lichaam bewegen. Dit uit zich meestal door een beweging naar achteren. Zo wordt het lichaam uitgebalanceerd. Het tweede deel van de behandeling wordt er gewerkt met het thema. Dit gebeurt meestal liggend, waarbij het hoofd prettig leeg zal zijn.

——————————————————

Het is het prettigst voor u om gemakkelijk zittende kleding te dragen.
De sessie vindt plaats zonder schoeisel, dus neem eventueel extra sokken mee.

 

Uitgangspunt bij een Touch of Matrix-behandeling is dat 3 sessies op 1 thema voldoende zijn. We plannen gelijk
2 afspraken in, met een tussenpoos van 2 weken. Daarna plannen we zo nodig een derde sessie. (Indien 1 sessie voldoet,
kan de vervolgafspraak komen te vervallen.)